3D моделиране

Какво е 3D моделиране?

3D моделирането е процес на създаване на обект или форма с помощта на специализиран софтуер и оборудване. Прилага се за изграждането на толкова неща от материята, които виждаме ежедневно. От видео игри до архитектура. Вероятно дори не подозираме, колко много пъти сме се докосвали до творения на 3D моделирането.

3D моделирането е софтуерно конструиране с безкрайни възможности

Универсален метод, който е подходящ за различни области
Производствена индустрия
Автомобилна индустрия
Инженерство
Стоматология
Образование
Архитектура
Медицина
Бижутерия
Авиация
Изкуство
Производствена индустрия
Стоматология
Инженерство
Образование
Медицина
Автомобилна индустрия
Архитектура
Бижутерия
Авиация
Изкуство

Процес

В процеса на 3D моделирането се определя размера, формата и текстурата на обекта. 3D моделирането работи с функцията на геодезически полигони, които започват и завършват в предварително определени по координати и височина триангулачни точки или други прецизно определени опорни точки. Всяка една от тези точки може да се манипулира, за да се промени формата на обекта, без да се губи акуратната му визуална пропорция.

Възможни сценарий за работа от нашата практика

Ако разполагате с готов 3D модел е необходимо да ни го изпратите в CAD формат, след което с помощта на нашия специализиран софтуер ще го подготвим за печат.
Ако не разполагате с готов 3D модел, може да ни предоставите чертеж, скица, мостра, физически обект.
Ако не разполагате нито с 3D модел, нито с готов чертеж, ние разполагаме нужните технически умения, за да реализираме Вашите идеи прецизно и висококачествено.

Полезни връзки – сайтове с готови 3D модели

Thingiverse – Digital Designs for Physical Objects
Cults・Download free 3D printer models・STL, OBJ, 3MF, CAD
Yeggi – 3D Printer Models Search Engine
Адрес:

гр. Бургас, ул. Г.С.Раковски 74

Имейл:

inventing3d@gmail.com

Работно време:

Пон-Пет: 9am – 5pm

Scroll to Top